Fibromyalgia – Pisteet ja kipupisteet kartta

fibromyalgia kipujen pisteet

Fibromyalgia on nykyään yksi yleisimmistä taudeista, jotka aiheuttavat jatkuvaa kipua potilaassa. Viime vuosina siihen onkin alettu kiinnittää enemmän huomiota, koska sitä pidetään yhtenä kansanterveydellisenä ongelmana.

Kyseessä on krooninen sairaus, jolle on tyypillistä yleinen tuki- ja liikuntaelinten kipu ja yleisen kipukynnyksen aleneminen.

Tyypillistä tunnettavalle kivulle on se, että se tuntuu voimakkaampana tietyissä kehonosissa. Erityisesti kun näille tietyille erityisille alueille kohdistetaan painetta, ne reagoivat voimakkaalla kivun tunteella.

Vahva kipu sijaitsee yleensä lihasalueilla, joilla fibromyalgiaa sairastava tuntee voimakasta kipua silloin, kun niihin kohdistuu fyysistä kosketusta.

Jopa äkilliset lämpötilan muutokset vaikuttavat mahdollisesti näihin kohtiin nopeasti lisääntyvänä kipuna.

Tietysti fibromyalgian taudinkuvaan kuuluvat myös monet muutkin oireet kipupisteiden lisäksi. Yleisimpiä muita oireita ovat mm. univaikeudet, kehon jähmeys aamuisin, krooninen väsymys, päänsärky, turvotus erityisesti jaloissa ja käsissä, masennus ja ahdistuneisuus sekä ruoansulatus ongelmat.

Siksi sairauden toteaminen ei aina ole kovin yksinkertaista. Oireiden laaja kirjo voi helposti vaikuttaa myös joltain toiselta terveysongelmalta. Fibromyalgian toteamiseksi tehdäänkin useita kokeita, joilla poistetaan taudinkuvasta muut epäillyt sairaudet.

Monet muut sairaudet voivat aiheuttaa fibromyalgiaan viittaavia oireita. Esimerkiksi aluksi ruumiissa lähes kauttaaltaan tunnettavaa kiputilaa mahdollisesti epäillään johtuvan reumatismista tai vastaavasta nivelsairaudesta.

Fibro eroaa kuitenkin huomattavalla tavalla esimerkiksi reumatismista kärsivien henkilöiden kokemasta särystä.

Kipupisteet

fibromyalgian kipupisteiden karttaFibromyalgian aiheuttamille kivuille on tunnusomaista, että kipu esiintyy erityisissä kipupisteissä. Näin ei ole esimerkiksi nivelissä särkyä aiheuttavan reumatismin tai nivelrikon tapauksessa.

Kun tiettyjä pisteitä painetaan fyysisesti, niissä välittömästi esiintyy poikkeuksellisen kovia kipuja, joita ei normaali terve ihminen tunne.

Ne ovat auttaneet monia lääkäreitä epäilemään, että potilaan kivut liittyvät fibromyalgiaan, eikä johonkin muuhun sen kaltaiseen sairauteen.

Jos potilas tuntee ruumiissaan muita fibromyalgialle tyypillisiä oireita, kuten päänsärkyä, ruoansulatus ongelmia, kroonista väsymystä, masennusta, migreeniä, mutta hän ei reagoi kivulla painettaessa fyysisesti tiettyjä kipupisteitä, on hyvin todennäköistä että hän ei kärsi fibromyalgiasta.

Silloin usein kyseessä on jokin muu tauti, johon on myös etsittävä hyvin toisenlainen hoito ja lääkitys kuin fibromyalgiassa.

Fibromyalgiaa ei voida todeta laboratoriotutkimuksissa, koska se ei aiheuta muutoksia esimerkiksi potilaan verenkuvassa. Niinpä tarvitaan monipuolista tutkimusta, jolloin suljetaan pois muut mahdolliset uupumusta ja kipua tuottavat sairaudet.

Kipupisteiden tiedetään reagoivan ainoastaan fibromyalgiapotilailla poikkeuksellisella kivuntunteella niitä painettaessa. Siksi tämä on erittäin tärkeä osa lääkärin suorittamaa tarkastusta, jotta fibromyalgia voidaan todentaa.

Pisteet

Fibromyalgian todentamiseksi on erittäin tärkeää tuntea kipupisteet, joita käytetään taudin diagnosointiin.

Pisteitä, jotka reagoivat fibromyalgiaa sairastavilla fyysisesti painettaessa, on yhteensä 18 kappaletta.

Kun lääkäri, joka tietää tarkalleen missä ne sijaitsevat, painaa sormellaan näitä kohtia, potilas tuntee selvän kivuntunteen. Tunne voi olla esimerkiksi polttavaa, kihelmöivää tai pistelevää.

Jokaisella fibromyalgiaan sairastuneella henkilöllä voi olla omanlainen ”kipukartta”. Hän ei siis välttämättä koe kivun tunnetta jokaisessa 18 kipupisteestä painettaessa. Kuitenkin silloin kun kyseessä on fibromyalgia, potilas tuntee kipuoireita ainakin 11 näistä erityisissä pisteissä kehossaan.

Jos potilas reagoi kivulla 11 tai useampaan kipupisteeseen on hyvin todennäköistä, että hänen taudinkuvansa johtuu juuri fibromyalgiasta, eikä jostain muusta samantyyppisestä sairaudesta.

Miten nämä 18 eri kipupistettä ovat sijoittuneet keholla ja miten ne löydetään parhaiten?

Kipupisteet kartta

Vaikka fibromyalgian alkuperää ei vielä täysin tunneta, eikä siihen ole olemassa lääketieteellistä parannuskeinoa, sen todentamisessa ja hoidossa on edistytty huomattavasti viimeisten vuosien aikana.

Ehkä tärkein ja useimmin käytetty diagnosointiväline, jota lääkärit ympäri maailman käyttävät fibromyalgian tunnistamisessa, on niin kutsuttu kipupistekartta. Sitä kutsutaan myös pistetunnistuskartaksi, koska kipu tuntuu tällä tietyllä pienellä alueella sitä painettaessa.

Kipupiste, joka reagoi fyysiseen painamiseen on kooltaan noin kahden euron kolikon kokoinen alue. Ne sijaitsevat useimmiten lihasten kiinnityskohdissa ja suurten nivelten ympäristössä.

Kipupistekartta on eräänlainen visuaalinen etenemissuunnitelma kehonosista, joissa kipupisteet sijaitsevat.

Myös moni fibromyalgiaa sairastava on oppinut havaitsemaan tietyt pisteet omassa kehossaan, koska krooninen kipu esiintyy usein juuri näissä kohdissa.

Missä kohdissa kehoa ne sijaitsevat?

Pisteet ovat jakaantuneet sekä kehon etu- että selkäpuolelle. Etupuolelta löytyy kahdeksan ja loput voidaan tuntea selkäpuolella.

Tarkastellaan ensiksi etupuolelta löytyvää kahdeksaa kohtaa.

Kaksi ensimmäistä löytyvät molemmin puolin kaulan etupuolta. Kaulanikamien C5 – C7 kohdalta.

Ensimmäinen kipupiste etupuolella

Seuraavat voidaan löytää laskeutumalla hieman alaspäin edellisistä kahdesta ensimmäisestä pisteestä. Samalla liikutaan kohti molempia olkaniveliä. Täältä löytyvät pisteiden numero kolme ja neljä kohdat.

Toiset kipupisteet

Tämän jälkeen kiinnitetään huomio käsivarsiin. Käsivarsien sisäpuolella arvioidaan pari senttimetriä alaspäin kyynärtaipeesta. Painettaessa tästä kohdasta, hieman lähempänä käsivarren ulkoreunaa, fibromyalgiapotilas tuntee kivun. Nämä löytyvät molemmista käsivarsista samasta kohdasta.

kipupisteet käsivarsissa

Seuraavaksi voit istua ja laskea kätesi molempien polvien päälle. Kipupisteiden pitäisi löytyä peukaloidesi alta polvilumpion yläosasta.

Näin olemme löytäneet ensimmäiset kahdeksan kehon etupuolelta. Nyt voimme siirtyä selkäpuolelle, jossa sijaitsevat loput kymmenen.

Aloitetaan jälleen niskan yläosasta, josta löydämme pari pistettä molemmin puolin. Pääkallon alapuolelta takaraivosta, epäkäslihaksen kiinnityskohdasta.

niskan pisteet

Seuraavat ovat hartioiden takana, yläreunan keskipisteiden kohdalla.

fibromyalgiapisteet hartioissa

Kun näistä laskeudutaan noin viisi senttimetriä alaspäin ja hieman lähemmäksi selkärankaa, voidaan tunnistaa 2 uutta.

kolmannet pisteet takana

Seuraavat löytyvät selän alapuolella olevista lihaksista. Ne sijaitsevat lihaksen yläosassa, hieman keskikohdasta ulkoreunalle päin.

neljäs pistepari

Viimeiset kaksi ovat alueella, jossa reisiluu yhtyy lonkkaan molemmilla sivuilla.

alimmat takana

Näin paikallistetaan kaikkien 18 kipupisteen sijainti, jotka ovat erityisen tärkeässä osassa diagnosoidessa fibromyalgiaa.

Lisäksi kun apuna on havainnollistava kuva, voidaan kaikki kohdat löytää ruumiin etu- ja selkäpuolelta.

Lue mistä saa lisätietoa ruokavaliota ja hoitoa koskevista asioista Suomessa >>